Każdy pracodawca jest zobowiązany do zaznajomienia pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oferta

Rzetelne szkolenia, zawierające dużo merytorycznej wiedzy, na bardzo wysokim poziomie. 

— Jarosław Kankowski, Właściciel, Polexport

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

picture

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz przeprowadzać okresowe szkolenia w tym zakresie.

Wstępne ogólne (przeznaczone dla wszystkich nowo przyjętych pracowników)
Wstępne stanowiskowe (przeznaczone dla wszystkich nowo przyjętych pracowników)
Okresowe pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych )
Okresowe pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjno biurowych

 

Usługi dodatkowe

picture

Przejmujemy wszelkie obowiązki służb BHP w Państwa zakładzie pracy co redukuje koszty zatrudniania danego pracownika i zwiększa skuteczność działań prewencyjnych w tej dziedzinie. W tym wypadku większość czynności jest wliczana w cenę stałej obsługi.

Prowadzenie spraw BHP w firmach
Ocena pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy
Ocena ryzyka zawodowego
Opracowanie dokumentacji powypadkowej
Kontrola zakładu pracy pod kątem BHP, uczestniczenie podczas kontroli zakładu pracy przez Państwową Inspekcję Pracy i Inspektorat Sanitarny
Doradztwo z zakresu BHP
.

 

Szkolenia PPOŻ.

picture

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Obsługa p. poż.
Szkolenie p. poż.
Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
Doradztwo z zakresu p. poż.
Kontrola zakładu pracy pod kątem p. poż.
Uczestniczenie podczas kontroli zakładu pracy przez Państwową Straż Pożarną

 

5S

picture

5S - odnosi się do pięciu japońskich słów, które charakteryzują podejście do organizacji i zarządzania miejscem pracy oraz procesem pracy, zmierzającym do podniesienia wydajności przez wyeliminowanie strat, usprawnienie procesów i redukcję procesów zbędnych.

Jest to metoda systematycznego uczenia się dyscypliny, standaryzacji i dążenia do perfekcji.